Bodemonderzoek Schaafbakfoto7
Sinds 1995 heeft Basten een heel aparte tak van grondverzet aangeboord. Het verlenen van medewerking aan archeologisch bodemonderzoek. Het graven naar het verleden. Diverse gemeentes,provincies, rijk, universiteiten en archeologische instanties hebben de weg naar Basten grondverzet in Horssen gevonden.

 

 

foto5Bodemonderzoek Schaafbak
Archeologisch bodemonderzoek moet heel nauwkeurig worden uitgevoerd en daarom heeft Basten een speciale bak ontwikkeld om dit specialisme met behulp van een zogenaamde schaafbak te kunnen verrichten. De bak wordt als het ware als een kaasschaaf over de grond gehaald, waardoor er enkele centimeters grond worden afgeschaafd