Firma Basten uit Horssen is actief in grond-, straat- & rioleringswerken het verlenen van medewerking aan archeologische opgravingen is een van de specialisische werkzaamheden van Firma Basten. Ook voor particulieren verrichten wij alle voorkomende graafwerkzaamheden. Bijvoorbeeld een tuintje spitten, bouwputten uitgraven, etc.